Słów kilka o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

utworzone przez | wrz 15, 2020 | Kredyty i pożyczki

W dobie licznych kryzysów czy możemy czuć się bezpiecznie? To pytanie wcześniej czy później każdy z nas zada sobie w różnych okolicznościach.Jednak dziś zajmiemy się bezpieczeństwem zgromadzonych depozytów w banku i spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (SKOK-ach). Taka sytuacja wystąpi zwłaszcza w momencie wystąpienia z wnioskiem o upadłość banku lub SKOK-u przez uprawnioną do takiej czynności instytucję, wówczas Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej BFG) wypłaca klientom ich depozyty, które są objęte gwarancją a lista banków i SKOK-ów znajdzie się na stronie BFG.

BFG z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną. Działa na mocy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, obowiązującej od października 2016 r. Wymieniona ustawa wprowadziła do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Przeciętny obywatel powinien więc być zaspokojony jednak trzeba wiedzieć,że nie są objęte wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do pewnej równowartości w złotych (2,5 Euro), jeżlei nie dokonano na nich w okresie ostatnich dwóch lat żadnych obrotów.

Depozyty gwarantowane przez BFG są do równowartości 100 tyś. euro, w szczególnych wypadkach limit może zostać zwiększony i limit gwarancji odnosi się do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w banku lub SKOK-u, bez względu na liczbę posiadanych rachunków. W przypadku współposiadaczy rachunku wspólnego są oni deponentami w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku ich braku w częściach równych. Środki każdego ze współposiadaczy rachunku wspólnego są objęte gwarancją do określonej równowartości.

Istotne jest to, że gwarancją objęte są depozyty w złotych jak i walutach obcych, jednak wypłata środków gwarantowanych następuje w złotówkach.Deponent otrzymuje również odsetki naliczone do dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.

W praktyce, jeżeli korzystamy ze standardowych lokat, depozytów terminowych, rachunków bieżących, nie należy się niepokoić, bowiem wszystkie te instrumenty objęte są gwarancjami BFG.

W praktyce bank lub SKOK sporządza listę osób uprawionych do odbioru gwarantowanych środków, podając je do publicznej wiadomości, z której wynika również termin oraz miejsce wypłat. Podstawą jest dokument tożsamości, zaś pieniądze można otrzymać w gotówce lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. Na wypadek gdy ktoś nie dowie się o wypłatach środków, po zakończeniu wypłat środki gwarantowane można odebrać w BFG w terminie 5 lat od dnia złożenia przez uprawnioną instytucję wniosku o ogłoszeni upadłości banku lub SKOK-u.

Po tym terminie jednak roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu.
Natomiast środki, które przekraczają wysokość limitu gwarancyjnego stanowić będą zobowiązanie upadłego banku lub SKOK-u wobec klienta i jest możliwe dochodzenie ich zwrotu w postępowaniu upadłościowym, wymaga to jednak zgłoszenia wierzytelności.
Pamiętajmy jednak, że gwarancje BFG obejmują tylko i wyłącznie podmioty, które podlegają pod prawo bankowe więc nie wszystkie, w których gromadzimy nasze oszczędności i właśnie dlatego trzeba być świadomym komu powierzamy nasze pieniądze .

5 ciekawostek o Indeksie S&P 500

5 ciekawostek o Indeksie S&P 500

Zwykło się mawiać, że jeśli szukasz najlepszego, najbardziej reprezentatywnego wskaźnika, na podstawie którego możesz ocenić stan amerykańskiej giełdy oraz gospodarki, najlepiej zapoznać się z danymi zawartymi w słynnym indeksie S&P 500. W jego skład wchodzą...

Gdzie wynająć namiot na imprezę okolicznościową?

Gdzie wynająć namiot na imprezę okolicznościową?

Klimatyczne przyjęcia w plenerze, pod namiotem, to bardzo modny trend w obecnym czasie. W wypożyczalni namiotów znajdziemy odpowiedną opcję, na między innymi imprezy okolicznościowe, takie jak: komunie, chrzciny, wesela, 18-tki, imprezy miejskie i gminne, wesela,...

Rynek kryptowalut w Polsce – jakie są uwarunkowania prawne?

Rynek kryptowalut w Polsce – jakie są uwarunkowania prawne?

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii pozwala na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązaniach we wszystkich sektorach gospodarki. Jednym z takich sektorów jest szeroko pojęty rynek finansowy, na którym od kilku lat coraz prężniej rozwijają się kryptowaluty....

Szkatułka na biżuterię, czyli precjoza pod kontrolą

Szkatułka na biżuterię, czyli precjoza pod kontrolą

Pierścionki w łazience, bransoletka na komodzie, łańcuszek w kosmetyczce, a kolczyk pewnie spadł za szafkę. Brzmi znajomo? „Biżuteryjny bałagan” to temat znany wielu kobietom. Najlepiej byłoby trzymać wszystkie swoje skarby w jednym miejscu, tylko w jakim? Najbardziej...