Nie taki Assessment Center straszny, jak go malują

utworzone przez | maj 8, 2020 | Usługi

Assessment Center to jedno z wielu narzędzi rekrutacyjnych, które ma na celu ocenę kompetencji kandydata ubiegającego się o posadę lub pracownika przeznaczonego do awansu. Od wyniku tej oceny może zależeć przyjęcie do pracy i/lub opracowanie spersonalizowanego planu rozwoju i ścieżki kariery. Dzięki tej metodzie firma sprawdza, czy cechy osobowościowe i predyspozycje ocenianej osoby przystają do wymogów danego stanowiska. W trakcie sesji Asessment Center bada się między innymi cechy przywódcze, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres oraz zdolność planowania i organizacji. Najczęściej Assessment Center składa się z dwóch części-grupowej i indywidualnej.

W trakcie zadania grupowego, kandydat lub pracownik przeznaczony do awansu bierze udział w dyskusji a rekruterzy uważnie obserwują jego interakcje z pozostałymi uczestnikami. Na tym etapie kluczowe znaczenie ma rozpoznanie roli, jaką oceniana osoba odgrywa w grupie, czy zachowuje się jak naturalny lider, nadając kierunek dyskusji, zdobywając posłuch u innych i ich aprobatę dla forsowanych przez siebie rozwiązań, czy też przyjmuje postawę słuchacza, który bez szemrania podporządkowuje się autorytetowi lidera. Zwraca się także uwagę na sposób, w jaki uczestnik sesji odnosi się do innych i na to, jak współpracuje z zespołem i jakich argumentów używa, aby przeforsować swoje pomysły i osiągnąć wysoką pozycję w grupie. Dzięki temu ćwiczeniu można zidentyfikować osoby, które nadają się na stanowiska kierownicze wymagające silnie rozwiniętych cech przywódczych oraz interpersonalnych. Pozytywne przejście tego etapu często oznacza awans w strukturze firmy.

Podczas zadania indywidualnego uwaga oceniających koncentruje się na zgoła innych umiejętnościach, takich jak analityczne myślenie, kreatywność, sprawne planowanie i organizacja pracy. Osoba oceniana musi rozwiązać skomplikowany problem albo przedstawić plan usprawnienia dotychczasowej procedury lub procesu, mieszcząc się w ściśle wyznaczonych ramach czasowych. To zadanie zwykle można podzielić na kilka kroków. Pierwszy krok polega na wykryciu i przeanalizowaniu rzeczywistych przyczyn źródłowych problemu. Następnie można zastanowić się nad optymalnym rozwiązaniem i określić plan działania z podziałem na etapy i z przybliżonymi terminami realizacji. Tutaj bardzo przydają w się umiejętności logicznego myślenia, zarządzania czasem oraz priorytetyzacji zadań, jak również odporność na presję czasową. Skutecznym narzędziem, które można wykorzystać w celu rozwiązywania problemów i usprawniania procesów, jest tak zwana analiza SWOT polegająca na identyfikacji mocnych i słabych stron przedstawianych rozwiązań lub udoskonaleń oraz związanych z nimi szans i zagrożeń.

Po zakończeniu Assessment Center oceniający sporządzają protokół z sesji, w którym przedstawiają rezultaty oceny oraz własne wnioski, wskazując zarówno mocne strony uczestnika jak i obszary wymagające poprawy. Ten dokument zostaje przekazany ocenianemu kandydatowi i/lub pracownikowi oraz jego bezpośredniemu przełożonemu.

5 ciekawostek o Indeksie S&P 500

5 ciekawostek o Indeksie S&P 500

Zwykło się mawiać, że jeśli szukasz najlepszego, najbardziej reprezentatywnego wskaźnika, na podstawie którego możesz ocenić stan amerykańskiej giełdy oraz gospodarki, najlepiej zapoznać się z danymi zawartymi w słynnym indeksie S&P 500. W jego skład wchodzą...

Gdzie wynająć namiot na imprezę okolicznościową?

Gdzie wynająć namiot na imprezę okolicznościową?

Klimatyczne przyjęcia w plenerze, pod namiotem, to bardzo modny trend w obecnym czasie. W wypożyczalni namiotów znajdziemy odpowiedną opcję, na między innymi imprezy okolicznościowe, takie jak: komunie, chrzciny, wesela, 18-tki, imprezy miejskie i gminne, wesela,...

Rynek kryptowalut w Polsce – jakie są uwarunkowania prawne?

Rynek kryptowalut w Polsce – jakie są uwarunkowania prawne?

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii pozwala na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązaniach we wszystkich sektorach gospodarki. Jednym z takich sektorów jest szeroko pojęty rynek finansowy, na którym od kilku lat coraz prężniej rozwijają się kryptowaluty....

Szkatułka na biżuterię, czyli precjoza pod kontrolą

Szkatułka na biżuterię, czyli precjoza pod kontrolą

Pierścionki w łazience, bransoletka na komodzie, łańcuszek w kosmetyczce, a kolczyk pewnie spadł za szafkę. Brzmi znajomo? „Biżuteryjny bałagan” to temat znany wielu kobietom. Najlepiej byłoby trzymać wszystkie swoje skarby w jednym miejscu, tylko w jakim? Najbardziej...