Nie taki Assessment Center straszny, jak go malują

utworzone przez | maj 8, 2020 | Usługi

Assessment Center to jedno z wielu narzędzi rekrutacyjnych, które ma na celu ocenę kompetencji kandydata ubiegającego się o posadę lub pracownika przeznaczonego do awansu. Od wyniku tej oceny może zależeć przyjęcie do pracy i/lub opracowanie spersonalizowanego planu rozwoju i ścieżki kariery. Dzięki tej metodzie firma sprawdza, czy cechy osobowościowe i predyspozycje ocenianej osoby przystają do wymogów danego stanowiska. W trakcie sesji Asessment Center bada się między innymi cechy przywódcze, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres oraz zdolność planowania i organizacji. Najczęściej Assessment Center składa się z dwóch części-grupowej i indywidualnej.

W trakcie zadania grupowego, kandydat lub pracownik przeznaczony do awansu bierze udział w dyskusji a rekruterzy uważnie obserwują jego interakcje z pozostałymi uczestnikami. Na tym etapie kluczowe znaczenie ma rozpoznanie roli, jaką oceniana osoba odgrywa w grupie, czy zachowuje się jak naturalny lider, nadając kierunek dyskusji, zdobywając posłuch u innych i ich aprobatę dla forsowanych przez siebie rozwiązań, czy też przyjmuje postawę słuchacza, który bez szemrania podporządkowuje się autorytetowi lidera. Zwraca się także uwagę na sposób, w jaki uczestnik sesji odnosi się do innych i na to, jak współpracuje z zespołem i jakich argumentów używa, aby przeforsować swoje pomysły i osiągnąć wysoką pozycję w grupie. Dzięki temu ćwiczeniu można zidentyfikować osoby, które nadają się na stanowiska kierownicze wymagające silnie rozwiniętych cech przywódczych oraz interpersonalnych. Pozytywne przejście tego etapu często oznacza awans w strukturze firmy.

Podczas zadania indywidualnego uwaga oceniających koncentruje się na zgoła innych umiejętnościach, takich jak analityczne myślenie, kreatywność, sprawne planowanie i organizacja pracy. Osoba oceniana musi rozwiązać skomplikowany problem albo przedstawić plan usprawnienia dotychczasowej procedury lub procesu, mieszcząc się w ściśle wyznaczonych ramach czasowych. To zadanie zwykle można podzielić na kilka kroków. Pierwszy krok polega na wykryciu i przeanalizowaniu rzeczywistych przyczyn źródłowych problemu. Następnie można zastanowić się nad optymalnym rozwiązaniem i określić plan działania z podziałem na etapy i z przybliżonymi terminami realizacji. Tutaj bardzo przydają w się umiejętności logicznego myślenia, zarządzania czasem oraz priorytetyzacji zadań, jak również odporność na presję czasową. Skutecznym narzędziem, które można wykorzystać w celu rozwiązywania problemów i usprawniania procesów, jest tak zwana analiza SWOT polegająca na identyfikacji mocnych i słabych stron przedstawianych rozwiązań lub udoskonaleń oraz związanych z nimi szans i zagrożeń.

Po zakończeniu Assessment Center oceniający sporządzają protokół z sesji, w którym przedstawiają rezultaty oceny oraz własne wnioski, wskazując zarówno mocne strony uczestnika jak i obszary wymagające poprawy. Ten dokument zostaje przekazany ocenianemu kandydatowi i/lub pracownikowi oraz jego bezpośredniemu przełożonemu.

Jak wyczyścić głośnik w telefonie iPhone?

Jak wyczyścić głośnik w telefonie iPhone?

IPhone robi zdjęcia na najwyższym poziomie i ma wiele funkcji, które sprawiają, że jest przyjemny dla użytkowników. Ale czym jest iPhone bez sprawnego głośnika? Chociaż inne czynniki mogą powodować nieprawidłowe działanie głośnika i mikrofonu iPhone’a, naniesiony z...

Mistrzostwa Świata Katar 2022 terminarz grup E-H

Mistrzostwa Świata Katar 2022 terminarz grup E-H

Jesienią 2022 roku odbędzie się najważniejsza piłkarska impreza – Mistrzostwa Świata. Tym razem ich gospodarzem będzie Katar. Mistrzostwa odbędą się między 21 listopada a 18 grudnia. Prawie że pod choinkę otrzymamy finałowe spotkanie, które na pewno będzie tematem...

Rodzaje obuwia roboczego

Rodzaje obuwia roboczego

Przemysł ciężki czy praca w magazynie wymagają odpowiedniego przygotowania do pracy. I nie mamy tutaj na myśli tylko wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracownika, ale także elementy, które powinien swoim podwładnym zagwarantować pracodawca w ramach bezpiecznych i...

Unboxing

Unboxing

Znasz to uczucie – otwierasz paczkę i słyszysz przyjemny szelest? Istny ASMR dla Twoich zmysłów. Nie jesteś odosobnionym przypadkiem, większość z nas lubi takie doznania zmysłowe zarówno, gdy samodzielnie otwiera przesyłkę, jak również, gdy paczuszka jest otwierana...